Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

JÄSENJÄRJESTÖT

Tällä sivulla HEJ:n nykyiset jäsenet esittelevät toimintaansa.
Jäsenjärjestöksi on hyväksytty ensisijaisesti helsinkiläinen piirijärjestö. Jos jollakin Helsingissä toimivalla eläkeläisryhmällä ei ole Helsingissä toimivaa piirijärjestöä, on kyseistä ryhmää edustamaan hyväksytty jäseneksi helsinkiläinen yhdistys. Jäsenet eivät saa olla poliittisten puolueiden tai muiden aatteellisten organisaatioiden osia, vaan niiden tulee olla riippumattomia eläkeläisten etua ajavia järjestöjä. Hyväksyttyjen järjestöjen riippumattomuus on tarkastettu yhdistysten säännöistä.

Jäsenjärjestöjen tulee valvoa, että järjestöä koskevat tiedot ovat ajan tasalla. Korjaukset ja muutokset tulee ilmoittaa sähköpostilla HEJn tiedottajalle.

 

HEJ:n  JÄSENJÄRJESTÖJEN ESITTELY

Jäsenjärjestöjen esittämät tiedot osittain päivittämättä

 

Eläkeläisten Helsingin aluejärjestö ry.


Puheenjohtaja Mirja Arajärvi,             040 576 8733
mirja.arajarvi@welho.com

Sihteeri Eija Loukoila                                040 585 8884
eija.loukoila@gmail.com

Järjestö on maamme vanhimman eläkeläisjärjestön piirijärjestö. Siihen kuulu 10 aktiivista jäsenyhdistystä. Yhdistyksissä harrastetaan viikoittaisten kerhojen lisäksi kuorolaulua, tanhuja, senioritanssia, monenlaista liikuntaa, sketsejä, valokuvausta ja matkailua. Aluejärjestöllä on vuosittain laskiaisrieha, kevätjuhla, ulkoilupäivä, sieniretki ja pikkujoulu. Aluejärjestön harrastusryhmiä ovat kirjoittajapiiri ja kuvataideryhmä Zuti. Aluejärjestön yhteisöjäseniä ovat naiskuoro Helokit ja kansantanssiryhmä Tallukat. Järjestömme jäsenet toimivat myös aktiivisesti kaupungin vapaaehtoistoiminnassa.

Kotisivu:  www.elry-helsinki.org

 

Helsingin Kansallinen Senioripiiri ry        

Puheenjohtaja Pirjo-Liisa Kangasniemi    050-559 3171
pirjo-liisa.kangasniemi(AT)elisanet.fi 
Sihteeri Anna-Liisa Sorjonen
amsorjonen(AT)gmail.com  
 

Helsingin Kansallinen Senioripiiri ry on Kansallisen Senioriliitto ry:n jäsenjärjestö toimialueenaan Helsinki. Piirillä on 12 rekisteröityä jäsenyhdistystä, joissa on jäseniä yhteensä vähän yli 2000. Piirillä on edustus liiton valtuustossa ja hallituksessa. Piiri toimii jäsenyhdistysten informaatiokanavana sekä koordinoi jäsenyhdistysten eri alojen harrastustoimintoja. Piiri järjestää myös jäsenyhdistyksille yhteisiä matkoja ja muuta yhteistoimintaa. Piirin johto seuraa tarkasti eläkkeensaajien edunvalvontaan liittyviä kysymyksiä sekä itse että liiton kautta saadun informaation pohjalta. Piiri ei kerää jäsenmaksuja jäsenyhdistyksiltä eikä niiden jäseniltä.

Kotisivu: www.helsinki.senioripiiri.fi

 

Helsingin Senioriopettajat ry 


Puheenjohtaja  Pekka Kantola                    041-5167955
kantola.pekka(at)gmail.com
Sihteeri Arja Ahonen
hel.senopet(at)pp.inet.fi       

 

Helsingin senioriopettajat ry on opetusalalla toimineiden, eläkkeelle siirtyneiden helsinkiläisten järjestö.  Opetusalan Seniorijärjestö ry OSJ, Undervisningssektorns Seniororganisation rf on valtakunnallinen jäsenistön kattojärjestö.
Yhdistys järjestää jäsenistölleen lounastapaamisia, keskustelua, esitelmiä ja alustuksia sekä retkiä ja tutustumiskäyntejä.
Tarkoituksena on myös vaikuttaa yhteistyötahojen kanssa seniorikansalaisten elämänlaatuun ja edistää eri heidän hyvinvointiaan.

Kotisivu:  www.senopet(at)pp.inet.fi


Helsingin Kristilliset Eläkeläiset ry            

Puheenjohtaja Aulis Alatalo                               040-596 5976 

Sihteeri Eila Hörkkö                                           050 911 4886  
eila.horkko(AT)kolumbus.fi 


Helsingin Kristilliset Eläkeläiset ry:n tarkoituksena on antaa eläkkeensaajille ja eläketurvaa tarvitseville henkisiä ja hengellisiä virikkeitä, valvoa heidän sosiaalisia etujaan, pyrkiä poistamaan heidän asemassaan ilmeneviä epäkohtia sekä edistää terveyttä Jumalan sanaan perustuvan elämän kokonaisnäkemystä korostaen.

Yhdistys tekee työtä Kristillinen Eläkeliitto ry:n (www.krell.fi) jäsenyhdistyksenä. Se on poliittisesti sitoutumaton eikä kuulu minkään hengellisen liikkeen alaisuuteen.
Toiminnastamme kertovat ylle merkityt toimihenkilöt.

Kotisivu:  www.krel.fi

 

Helsingin kunnalliset eläkeläiset ry             

Puheenjohtaja  Liisa Hangonmäki                           0400 413 035
Helatehtaankatu 2 B 31   00700 Helsinki
liisa.hangonmaki(at)gmail.com   

Sihteeri ja tiedottaja  Aulis Laakso                          040-054 0641
Pyynikintie 5L 89 00710 Helsinki                                      
aulis.laakso(AT)elisanet.fi
 

 Vuonna 1956 perustettu yhdistyksemme on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö, jonka tavoitteena on suuri avoimuus. Tarjoamme jäsenille monipuolista toimintaa, mukavaa yhdessäoloa ja harrastuksia eläkepäivien ratoksi.

  Olemme Helsingin eläkeläisjärjestöt HEJ ry:n ja Julkisen alan eläkeläisten liitto KELO ry:n jäsenyhdistys. Niiden kautta vaikutamme vahvasti eläkeläisten edunvalvontaan ja eri tahojen päättäjiin. Yhdistyksessämme toimii mm. askartelu-, laulu-, liikunta- ja ohjelmakerhot. Järjestämme virkistäviä jäsentilaisuuksia, retkiä sekä tutustumismatkoja eri kohteisiin. Järjestämme tuettuja kuntolomia eri puolilla Suomea sijaitsevissa lomakohteissa.

   Jäsenkokouksemme pidetään kuukauden 1. keskiviikko klo 15.00 HKL:n Vallilan varikon ruokalassa, Hämeentie 84 - 86, 00550 Helsinki. Kokouksissa saat tietoa tulevista tapahtumista, sekä matkojen ja retkien kohteista. Kuulet mielenkiintoisia alustuksia eläkeläisiä kiinnostavista asioista. Kokouksissa saat kahvia ja pullaa pientä maksua vastaan, eikä jäsenmaksumme ole suuren suuri (täällä hetkellä 20€ /vuosi).

  Jäseneksi voivat liittyä julkiselta alalta eläkkeelle jääneet henkilöt, myös puoliso ja ystävät ovat tervetulleita mukaan.                 Tervetuloa mukavaan joukkoomme!

 

Eläkeliiton Helsingin piiri ry               

Puheenjohtaja Heljä Balmer                    040-503 9366 helja.balmer(AT)gmail.com  

                                      Toiminnanjohtaja Christina Köntti`            040-066 1941
                                      ckontti(AT)luukku.com 

Eläkeliiton Helsingin piiri ry on suurimman valtakunnallisen eläkeläisjärjestön, Eläkeliitto ry:n yksi kahdestakymmenestä piiristä. Eläkeliitto on perustettu 1970 ja sen käytössä on koulutus- ja jäsenten virkistyskeskus, Lehmirannan lomakeskus, Salon Perniössä.
Eläkeliiton Helsingin piiri ry:ssä toimivat Helsingin kaupungin alueella Pääkaupungin yhdistykset. Yhdistykset ja piiri järjestävät jäsenille erilaisia kerhoja, teatteriretkiä, matkoja ja tutustumisia eri kohteisiin. Toiminta tapahtuu yhteistyössä liiton kanssa.

Kotisivu:  www.helsinki.elakeliitto.fi

     

       http://helsingfors.spfpension.fi/Site/Template/SpfSub2015v2/Images/logo.png             Samrådet i SPF Helsingfors

 Ordförande Marianne Lindberg, 040-034 1814,
 manne.lindberg@hotmail.com 
Sekreretare Siv Lindholm, 050-341 1444,
 siv.lindholm@kolumbus.fi
 

Samrådet i SPF Helsingfors är samarbetsorgan för de elva pensionärsföreningarna i Helsingfors som hör till Svenska pensionärsförbundet. Samrådet har som syfte att upprätthålla kontakten mellan föreningarna, att förmedla pensionärsförbundets ställningstaganden i äldrepolitiska och andra intressefrågor samt att, i enlighet med förbundets ställningstaganden, ta ställning i lokala kommunalpolitiska frågor samt att samarbeta med den svenskspråkiga ledamoten i Helsingfors äldreråd.

Vi eftersträvar att öka kontakterna mellan ensamstående, motverka marginalisering och vi tror att sociala kontakter befrämjar välbefinnandet hos oss människor, äldre som yngre.

Hemsida:  http://helsingfors.spfpension.fi/start/

 
 
Eläkkeensaajien Keskusliiton Helsingin piiri ry

Puheenjohtaja Veijo Lehto     Sihteeri Sarita Maja-Hellman
Strömsinlahdenkuja 2 A 17    Koukkusaarentie 22
00820 Helsinki                       00980  Helsinki
050-045 04223                     040 584 9065
veijo.j.lehto(AT)gmail.com    sarita.majahelma(AT)gmail.com


EKL:n Helsingin piiriin kuuluu 20 eläkkeensaajayhdistystä. Yhdistyksistä saa tietoa piirin kotisivuilta www.elakkeensaajat.fi tai piirin puheenjohtajalta sekä sihteeriltä. Yhdistyksissä toimimalla saa uusia ystäviä ja mielekästä tekemistä, uutta sisältöä elämään ja eväitä arjessa selviytymiseen.

Yhdistysten säännöllisissä jäsentapaamisissa saa tietoa ajankohtaisista eläkkeensaajien elämään liittyvistä asioista kuten eläkkeensaajien toimeentulosta, verotuksesta, sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuudesta ja laadusta, julkisen liikenteen tilanteesta sekä maksuista ja asuntoasioista. EKL:n yhdistyksessä ollaan myös vaikuttamassa Helsingin kaupungissa eläkkeensaajien edunvalvontaan.  Piirillä on myös edustus Helsingin Vanhusneuvostossa.

Yhdistysten kerhotoiminta on monipuolista sillä ne järjestävät erilaisiin kulttuuritapahtumiin osallistumisia, liikunta- ja kuntoilutapahtumia, askartelua, lukupiirejä, näytelmä-, laulu- ja tanssiryhmiä, muisti-, kieli- ja tietokonekäsittelykerhoja.

 


Kotisivu:  www.elakkeensaajat.fi
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

©2019 HEJn kotisivut - suntuubi.com